Fla. Gov. Rick Scott unveils $500M school safety plan-media-8